Naš cilj je da naši gosti budu zadovoljni ...
... ponesu lepe utiske i sećana na boravak kod nas.
Izuzetno nas raduje kada naši korisnici ponovo dođu ...
... jer to znači da je naš cilj ostvaren!
Dobro došli!

Usluge

Nastava u prirodi
Nastava u prirodi je fakultativni, organizacioni oblik nastave koja se najčešće izvodi u prirodi, kombinovanjem nastave i učenje ...
Sportske pripreme
Dobri uslovi priprema su garant uspeha, što potvrđuju rezultati ekipa koje su boravile kod nas, tako da je njihov uspeh i naš uspeh ...
Izleti
Rekreativne staze koje se nalae u neposrednoj blizini omogućavaju svakodnevne šetnje naših gostiju po izuzetno pitomoj i blagoj klimi ...