Naš cilj je da naši gosti budu zadovoljni ...
... ponesu lepe utiske i sećana na boravak kod nas.
Izuzetno nas raduje kada naši korisnici ponovo dođu ...
... jer to znači da je naš cilj ostvaren!
Dobro došli!

Kontakt

 

Dragoljuba Milovanovića Bene 101
34000 Kragujevac
Republika Srbija

OTP 91/2016
PIB: 101812898
Matični broj: 17397311
Broj računa: 310-162293-80

Telefoni:
+381 (0) 34 36 80 00
+381 (0) 63 763 72 77

e-mail:
belabrezatours@gmail.com

Rožanstvo bb
31208 Čajetina
Republika Srbija

Inforamcije o terminima i rezervacija:
+381 (0) 34 36 80 00
+381 (0) 63 763 72 77

Telefon u objektu:
+381 (0) 31 83 51 14

e-mail:
belabrezatours@gmail.com

Web:
www.belabreza.rs

 

Kragujevačka bb
85346 Zelenika, Herceg Novi
Crna Gora

Telefoni:
+381 (0) 34 36 80 00
+381 (0) 63 763 72 77

e-mail:
odmaralisteorjen@gmail.com

Web:
www.zelenika.me